Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  A JÓGA MÓKA RENDSZER – CSÍKI MARIANN (A JÓGA MÓKA RENDSZER TULAJDONOSA) SZOLGÁLTATÁSAIRA

 

A jogamoka.hu weboldalt Horváthné Csíki Mariann e.v. üzemelteti.

Horváthné Csíki Mariann e.v. – a Jóga Móka Rendszer tulajdonosa.

Nyilvántartásba vételi szám: 34256634

Nyilvántartó bíróság, hatóság: Nemzeti Adó –és Vámhivatal (NAV)

Adószám: 66356044-1-33

Székhely: 2112 Veresegyház, Kodály Zoltán utca 45/b

E-mail címe: jogamariann@gmail.com

Telefonszáma: +36 70 396-8394

 

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Horváthné Csíki Mariann e.v. által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 2. Horváthné Csíki Mariann és Fogyasztó a továbbiakban együttesen: Felek.
 3. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 1. A vásárlás  személyesen lehetséges készpénzzel az egyes programok (képzések, tanfolyamok, workshopok) kezdetekor a program helyszínén vagy banki valamint a átutalásos fizetéssel is lehet teljesíteni.
 2. A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 3. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.
 4. Az árak forintban értendők.
 5. Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön Horváthné Csíki Mariann e.v. részére fizeti meg.
 6. A banki átutaláshoz szükséges információk:

 

Horváthné Csíki Mariann

OTP Bank

Számlaszám: 11773384-00454571

 

A megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott képzésen,tanfolyamon vagy workshopon részt vesz, továbbá, hogy pontosan milyen képzés,tanfolyam vagy workshop díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

 

KÉPZÉSEKEN , WORKSHOPOKON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 1. A képzések,workshopok esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk a weboldalon közzétett jelentkezési lap használatával, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, az adott program  meghirdetésekor közzétett részletek szerint.
 2. Előleg fizetés esetén a fennmaradó tanfolyamdíjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni az adott program helyszínén.
 3. A programokon 100 %-os a részvételi kötelezettség, a hiányzás nem megengedett.
 4. Ha egy jelentkező a megkezdett képzést nem tudja folytatni, hiányzik, akkor lehetősége van a képzést egy következő időpontra meghirdetett alkalommal folytatni, kezelési költség (8000 Ft) megfizetése után.

 

Lemondási feltételek

  1. A képzésekre és a workshopokra lemondást csak írásban fogadunk el, az adott program leírásában meghirdetett e-mail címre: jelentkezes.jogamoka@gmail.com.
  2. Minden lemondás után 8000 Ft kezelési költséget számolunk fel.
  3. Az adott program kezdése előtt 60 napnál korábbi lemondás esetén a befizetett részvételi díj 100 %-a visszatérítésre kerül (a 8000 Ft-os kezelési költség levonása után).
  4. Az adott program kezdése előtt 59-30 nap közötti lemondás esetén a befizetett részvételi díj 90 %-a visszatérítésre kerül (a 8000 Ft-os kezelési költség levonása után).
  5. Az adott program kezdése előtt 29-8 nap közötti lemondás esetén a befizetett részvételi díj 80 %-a visszatérítésre kerül (a 8000 Ft-os kezelési költség levonása után).
  6. Az adott program kezdése előtt 29-8 nap közötti lemondás esetén a befizetett részvételi díj 75 %-a visszatérítésre kerül (a 8000 Ft-os kezelési költség levonása után).
  7. A képzés napján történő lemondás esetén nincs pénzbeli visszatérítés. csak nagyon indokolt esetben (egészségügyi, családi okok) fogadjuk el a lemondást. Ebben az esetben a jelentkezőnek lehetősége van a befizetett részvételi díjának felhasználására egy következő képzésen, 1 éven belül.
 1. Amennyiben a tanfolyamot vagy workshopot a szervező mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más termékre vagy szolgáltatásra.
  1. A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://jogamoka.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A www.jogamoka.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www.jogamoka.hu jogosult. A www.jogamoka.hu . a Jóga Móka rendszer Csíki Mariann tulajdona,előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.
 2. A jogamoka jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.
 3. A jogamoka nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.
 4. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a jogamoka munkatársaihoz a jelentkezes.jogamoka@gmail.com email címen, illetve a +36 70/396-8394-es telefonszámon.
 5. A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a jelentkezes.jogamoka@gmail.com e-mail címen.
 6. A jogamoka-val szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A jogamoka székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
 7. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.
 8. A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.
 9. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www. jogamoka.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.
 10. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a www.jogamoka.hu hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet 8a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a www.jogamoka.hu kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.
 11. A www.jogamoka,hu jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.
 12. A www.jogamoka.hu bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2021. március 10-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.