Mi a gyermekjóga?

Jóga Móka gyerekeknek

A gyermekjóga foglalkozások középpontjában a mozgás áll, ugyanakkor minden pillanatát átszövi a játékosság és a mese.

A kisgyermek értékrendjét a mese alakítja, így nagy hangsúlyt fektetünk az adott óra mesekeretére. Külső szemlélőként egy drámajátékot figyelhetünk meg, jelmezek nélkül, ám tudatos mozgáselemekkel, teljes átéléssel kivitelezve: mozgás, játék, mese alkalmazása egy időben, 45 percen keresztül.
Továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a helyes mozgásfejlődés alakítására.
Mindezek egységes megélése alatt, nagymértékben érintődik az érzelmi világunk, amely nagy lehetőséget ad, azok megélésére.

A jóga nem vallás és nem sport. Indiából ered, több ezer éves mozgásrendszer, amely az idő múlásával fennmaradt és továbbfejlődött. Mivel a természetben alakult ki, a gyakorlatai is természetesek és egyszerűek.

Állatutánzó mozgáselemek képezik az alapját, erre épül ezen elemek sorozata és nehezített verziói.

Megkülönböztetünk ovijógát (kis ovis és nagy ovis), sulijógát (kisiskolás és nagyiskolás), tinijógát, családi jógát. Az órán az oktató versel, dalol, mondókázik folyamatosan, közben a helyes mozgást irányítja.

Less bele egy Jóga Móka órába!

Minden jógafoglalkozás felépítése egy megszokott rendben zajlik: elhelyezkedés, köszöntés, bemelegítés, nyújtó, hajlító gyakorlatok, sorozatok, helyes testtartást elősegítő gyakorlatok, állatutánzó nagymozgások, végtagszétválasztó, keresztező gyakorlatok, az idegrendszer érését elősegítő gyakorlatok, gurulások, forgások, ugrások, relaxáció, légzőgyakorlatok, koncentráció-, figyelem-összpontosító gyakorlatok, nagymozgásos játékok, érzelmi intelligenciát fejlesztő játékok, befejezés. 

A mai gyermekek életmódja nagymértékben mozgásszegény (tv, számítógép, telefonos játékok, mindenféle játékkal telerakott gyermekszobák). A szülők nagy része sokat dolgozik, így kevesebb figyelem, gondoskodás, szeretet jut a gyermekre. Kevés a testvérek száma és a nagyszülők jelenléte. Ennek az életmódnak köszönhetően sok olyan gyermekkel találkozunk, akik magatartása, figyelme, mozgása, érzelmi megnyilvánulása, önbizalma és önértékelése gyenge. Idegrendszeri éretlenség is gyakran megfigyelhető ezeknek az okoknak a hátterében.

Többek között ennek köszönhető, hogy beépítettük a gyermekjóga órákba a mozgásfejlesztést. Olyan gyakorlatokat végeztetünk a gyermekekkel, amelyek játékos módon, természetesen fejlesztik a fent említett területeket. Komplex mozgásfejlesztés valósul meg minden gyermekjóga órán.