Adatvédelmi tájékoztató és süti szabályzat

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: https://jogamoka.hu.


Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika


Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?


Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.


Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.


Hová továbbítjuk az adatokat?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Adatkezelési tájékoztató


A Jógamóka felületen keresztül végzett adatkezeléseihez

1. Adatkezelő megnevezése

Horváthné Csíki Mariann E.V

Székhely: 2112 Veresegyház, Kodály Zoltán u 45/b

Telefon:06-70-396-8394

E-mail cím: jogamariann@gmail.com

2.  Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Jógamóka  adatvédelmi tisztviselője: Horváthné Csíki Mariann

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: jogamariann@gmail.com; telefonszáma: 06-70 –396-8394

3.  Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. Az önéletrajz feltöltéshez kapcsolódó adatkezelés

adatkezelés célja jogalapja
A beérkezett jelentkezések kezelése. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésa) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.  Ön bármikor kérheti írásos kérvény beadásával, hogy a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)  törölje adatit rendszeréből.

3.2.  Az Online ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés (példákkal)

személyes adat (kötelezőmegadni) az adatkezelés célja jogalapja
családi-         és utónév Horváthné Csíki Mariann A GDPR 6. cikk (1) bekezdésa) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul.  Ön bármikor választhatja a Jógamóka-val történő írásbeli útján való kapcsolattartást, az online ügyindítás továbbra sem kötelező.
 e-mail cím jogamariann@gmail.com 
  telefonszám 06-70-396-8394  
Egyéb   

4.  A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Jógamóka rendelkezésére

 A Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

5.  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 • Személyes adatok a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)munkatársai belsős munkafolyamatok végzésére használja, külső személynek nem adja ki az adatokat. 

6.  A személyes adatok tárolásának ideje

A Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását a pl. jogamariann@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A tájékoztató 3.1 pontjában szereplő adatokat a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)1 évig vagy visszavonásig megőrzi. 

A tájékoztató 3.2 pontjában szereplő adatokat a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)1 évig vagy visszavonásig megőrzi. 

7.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Határidő

A Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és akérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2.  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

 • A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) – tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van- e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintetterre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V)  módosítsa valamely személyes adatát. 

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
 • A tiltakozáshoz való jog

A 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségekenkeresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) Kft a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) -nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

 • A törléshez való jog

A tájékoztató 3.1. és 3.2. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – azérintett jogosult arra, hogy kérésére a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

A 3.1. és 3.2. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – azérintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppelolvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnektovábbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 

8.  Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Jógamóka (Horváthné Csíki Mariann E.V) a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati- portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvény

Veresegyház, 2023.08.01.